Finalizarea proiectului „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD la KLAUS SRL”

Numele, date de identificare și sediul beneficiarului: KLAUS SRL, cu sediul în localitatea Tecuci, strada Prundului, nr. 27C, județul Galați, înregistrată sub nr. J17/1284/1994 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF RO5640361.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de: Acordarea de sprijin financiar fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru KLAUS SRL, beneficiar din domeniul agroalimentar prevăzut de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

menținerea sau suplimentarea numărului de salariaţi faţă de data depunerii cererii de finanţare, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării ajutorului de stat, cu excepţia situaţiei în care utilizează lucrători sezonieri sau/şi zilieri.
Valoarea totala a proiectului (RON): 683.748,00; Valoare grant nerambursabil (RON): 593.748,00

Valoare cofinanțare (RON): 90.000,00

Data începerii şi finalizării proiectului (perioada de implementare): 04/11/2022 – 04/05/2023

Contract de finanțare: Nr. M2-AGRI-717 din 20-06-2022

Proiect ID POC/1020/4/2/155768 IMM AGRI-FOOD

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare Obiectiv Specific OS 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 Acțiunea 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru.

KLAUS SRL
Adresa de implementare: Str. Prundului, nr. 27C, Tecuci, jud.Galați
Administrator, Daniel Donici
Date contact: office@artesana.ro 0236.811.964

Distribuie articolul