REGULAMENTUL CONCURSULUI „ARTESANA INTERNATIONAL” (Martie 2024)

Regulamentul concursului poate fi decărcat de la acest link: REGULAMENTUL CONCURSULUI „ARTESANA-INTERNATIONAL”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „ARTESANA INTERNATIONAL”
I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Concursul este organizat/difuzat de:
– S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. (NATIONAL FM) cu sediul în Oradea, Str. Teatrului, nr. 1-2, jud. Bihor, J05/513/2001, CUI RO 13988880, punct de lucru în Bucureşti, Str. Fabricii, nr. 46 B, Sector 6 si
– ARTESANA INTERNATIONAL S.A., cu sediul social in Str. Prundului, nr. 27 C, localitatea Tecuci, judeţul Galati si punct de lucru in Str. Prundului, nr. 27 C, localitatea Tecuci, judeţul Galati, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J17/166/2018, CUI RO38818865.
– Organizatorii işi rezervă dreptul de a modifica şi/sau de a întrerupe concursul în orice moment, anunţând însă publicul prin mijloace mass-media.
II. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul “ARTESANA INTERNATIONAL” se desfasoara in perioada 04.03.2024 – 08.03.2024 si data de 11.03.2024.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSURI, DESCALIFICAREA
La concurs poate participa orice persoană fizica, cu varsta peste 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Inscrierea la concurs se face pe raspunderea proprie.
Organizatorii consideră inscrierea in concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante cu realitatea, Organizatorii nu vor considera respectiva participare valida. Orice problema in acest sens va fi evaluata de Organizatori, iar decizia luata va fi unica si irevocabila.

Participarea la Concurs implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor, ca numele, precum si fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizatori si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Implica de asemenea acceptarea folosirii de catre Organizatori a raspunsurilor si a datelor personale furnizate in cadrul Concursului in actiuni de informare ulterioare, fara alte obligatii. Mai mult, raspunsurile din cadrul Concursului vor deveni proprietatea Organizatorului, fara nicio obligatie sau plata fata de participanti sau castigatori. Orice apel telefonic/WhatsApp/postare intrerupt(a) sau gresit directionat(a) nu poate fi validat(a) de Naţional Fm, inclusiv in cazul unor defectiuni sau nepotriviri tehnice.
Interesele si buna reputatie ale Organizatorilor primeaza in orice situatie, de aceea acestia isi rezerva dreptul de a scoate din concurs in orice moment inscrierile pe care le considera inoportune sau deplasate.

Inscrierile peste perioada anuntata ca limita sunt nule.

Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă Organizatorii observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament, fara a anunta participantul si fara explicatie ulterioara.

Angajatii Organizatorilor, precum si membrii familiilor, rudele si afinii acestora pana la gradul IV inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect sau persoanele nerezidente in Romania nu sunt eligibili si nu au dreptul sa se inscrie si sa participe la concurs.
Participarea la concurs implica acceptarea ca numele, fotografiile si materialele inregistrate/filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizatori pentru activitatile viitoare de marketing, fara niciun fel de pretentii din partea participantilor.
Participantii la concurs se obliga sa respecte prezentul regulament oficial. In cazul nerespectarii prezentului regulament, premiul castigat nu se va acorda.
IV. DATELE CU CARACTER PERSONAL Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu legislatia in vigoare – Legea 677/2001 si/sau Regulamentul 679/2016 (UE) – pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

V. MECANISMUL DE CONCURS. PREMII
Concursul se desfasoara in perioada 04.03.2024 – 08.03.2024 si 11.03.2024, de luni pana vineri, la postul de radio Naţional Fm, in programul „Statia de 10!”, realizata si prezentata de Mihai Dacin.
Pentru a castiga premiul: Realizatorul va citi textul de concurs si va adresa o intrebare catre ascultatori. Ascultatorii vor trimite un mesaj cu raspunsul corect pe WhatsApp, la numarul: 0725 333 033. Castigatorul se desemneaza dupa primul mesaj corect primit. Realizatorul va anunta castigatorul concursului pe post.

PREMII
Total premii: 6.
Premiul consta intr-o cutie cu produse lactate, marca Artesana, in valoare de 105 lei pentru fiecare premiu.
Valoare totala a premiilor cu TVA inclus: 630 ron.
Acordare premii: un premiu individual/zi, in perioada campaniei concurs.
Acordarea premiilor si livrarea catre castigatori sunt responsabilitatea exclusiva a organizatorului ARTESANA INTERNATIONAL SA.
Realizatorul emsiunii in cadrul careia se difuzeaza concursul „ARTESANA INTERNATIONAL ” va pune la dispozitia Organizatorului ARTESANA INTERNATIONAL SA datele fiecarui castigator (nume, prenume, nr. telefon si adresa) pe e-mail.
Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul ARTESANA INTERNATIONAL SA este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, daca este cazul.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau produse si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani.
In cazul in care nu poate fi validat niciun castigator conform procedurilor detaliate in acest Regulament sau in cazul in care castigatorul desemnat refuza sau nu accepta premiul (refuzul unui castigator de a primi premiul insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuzul trebuie sa fie manifestat in mod expres si neechivoc), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorilor, premiul ramanand la dispozitia Organizatorilor. Premiile nu pot fi cedate.

VI. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE
In cadrul Concursului se vor acorda un premiu individual. Pentru intrarea in posesia premiului, este datoria castigatorului sa ofere datele de contact corecte, respectiv nume si prenume, numar de telefon/e-mail, adresa, dupa caz. Livrarea premiului cade in sarcina organizatorului ARTESANA INTERNATIONAL SA. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat.
Castigatorul trebuie să revendice premiul sunând la numărul de telefon/WhatsApp 0725.333.033 (tarif normal), în termen de 24 de ore de la data castigarii concursului sau urmand a fi contactat prin WhatsApp, pentru a stabili detaliile cu prezentatorul.
Acordarea/livrarea premiilor cade in sarcina exclusiva a ARTESANA INTERNATIONAL SA.

VIII. OBSERVAŢII
Organizatorii nu sunt raspunzaori de plata celorlalte cheltuieli relative la premiul castigat, acestea cazand exclusiv in sarcina castigatorului (taxe si/sau alte obligatii financiare).

Organizatorul NATIONAL FM isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste difuzarea si prezentarea concursului.
Organizatorul ARTESANA INTERNATIONAL SA isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea si livrarea premiilor.
Organizatorii detin toate drepturile de publicare a numelui castigatorilor, dreptul de radiodifuzare a numelui, in orice conditii, faraalte considerati sau plati catre castigatori.

Prezentul regulament este disponibil gratuit oricarui solicitant la adresa Naţional Fm din Bucureşti, Str. Fabricii, nr. 46B, Sector 6 si la adresa ARTESANA INTERNATIONAL S.A. cu sediul social in Str. Prundului, nr. 27 C, localitatea Tecuci, judeţul Galati si punct de lucru in Str. Prundului, nr. 27 C, localitatea Tecuci, judeţul Galati şi pe site-ul www.nationalfm.ro.

Distribuie articolul